Ikony
Ikony komunikatora znajdują się w folderze Icons. Znajdują się tam również trzy foldery:

HD - zawiera ikony o wymiarach 32x32px,

Other - zawiera ikony z Centrum powiadomień,

Perks - zawiera ikony rang z okna stażu.


Poniżej wymienione zostały ważniejsze ikony.
Ikony zakładek w oknie głównym
Tool_2_Contacts.png Ikona zakładki listy kontaktów.
Tool_4_MultiChat.png Ikona zakładki czatów.
Tool_5_News.png Ikona zakładki Centrum powiadomień.
Tool_0_SMS.png Ikona zakładki SMS.
Tool_1_Wapster.png Ikona okna "Gadżety na komórki".
Tool_3_XSearch.png Nieużywana.
Ikony sieci
Ikony sieci niewymienione na liście nie są w AQQ używane. W folderze HD umieszczone są ikony w rozmiarach 32x32px. Wyświetlane są m.in. na pasku systemowym w systemie Windows 7. Mogą być także używane na liście kontaktów po zastosowaniu odpowiedniego tagu.

Nazwy ikon sieci GG są zależne od nazwy pliku wtyczki obsługującej tą sieć. Nazwy ikon dla pierwszego konta GG będą zaczynać się na GGNet_. W przypadku skonfigurowania drugiego konta GG można przypisać mu osobny zestaw ikon, których prawidłowe nazwy powinny zaczynać się na GGNet1_. Dla trzeciego konta GGNet2_ itd. Ikony HD dla klonów nie są obsługiwane.

Jabber
1_Online.png
HD_1_Online.png
Ikony statusu Połączony.
2_Offline.png
HD_0_Offline.png
Ikony statusu Rozłączony.
3_Away.png
HD_2_Away.png
Ikony statusu Oddalony.
4_XA.png
HD_3_XA.png
Ikony statusu Nieobecny.
5_DND.png
HD_4_DND.png
Ikony statusu Nie przeszkadzać.
6_Invisible.png
HD_5_Invisible.png
Ikony statusu Niewidoczny.
7_FreeForChat.png
HD_6_FFC.png
Ikony statusu Wolny.
GG
GGNet_online.png
HD_8_GGOnline.png
Ikony statusu Połączony.
GGNet_ffc.png
HD_11_GGFFC.png
Ikony statusu Pogadam.
GGNet_away.png
HD_9_GGAway.png
Ikony statusu Zaraz wracam.
GGNet_dnd.png
HD_10_GGDND.png
Ikony statusu Nie przeszkadzać.
GGNet_invisible.png
HD_12_GGInvisible.png
Ikony statusu Niewidoczny.
GGNet_offline.png
HD_7_GGOffline.png
Ikony statusu Rozłączony.
GGNet_blocked.png Ikona kontaktu, który nas zablokował.
Facebook
141_FBOnline.png
HD_32_FBOnline.png
Ikony statusu Połączony.
142_FBOffline.png
HD_31_FBOffline.png
Ikony statusu Rozłączony.
GTalk
134_GTalkOnline.png
HD_25_GTalkOnline.png
Ikony statusu Połączony.
135_GTalkOffline.png
HD_24_GTalkOffline.png
Ikony statusu Rozłączony.
136_GTalkAway.png
HD_26_GTalkAway.png
Ikony statusu Oddalony.
137_GTalkXA.png
HD_27_GTalkXA.png
Ikony statusu Nieobecny.
138_GTalkDND.png
HD_28_GTalkDND.png
Ikony statusu Nie przeszkadzać.
139_GTalkInvisible.png
HD_29_GTalkInvisible.png
Ikony statusu Niewidoczny.
140_GTalkFreeForChat.png
HD_30_GTalkFFC.png
Ikony statusu Wolny.
Tlen
87_TlenOnline.png
HD_15_TlenOnline.png
Ikony statusu Połączony.
88_TlenAway.png
HD_16_TlenAway.png
Ikony statusu Oddalony.
89_TlenFFC.png
HD_19_TlenFFC.png
Ikony statusu Wolny.
90_TlenDND.png
HD_18_TlenDND.png
Ikony statusu Nie przeszkadzać.
91_TlenXA.png
HD_17_TlenXA.png
Ikony statusu Nieobecny.
92_TlenInvisible.png
HD_20_TlenInvisible.png
Ikony statusu Niewidoczny.
93_TlenOffline.png
HD_14_TlenOffline.png
Ikony statusu Rozłączony.
NK.pl
148_NKOnline.png
HD_38_NKOnline.png
Ikony statusu Połączony.
149_NKOffline.png
HD_39_NKOffline.png
Ikony statusu Rozłączony.
150_NKAway.png
HD_40_NKAway.png
Ikony statusu Oddalony.
153_NKInvisible.png
HD_44_NKInvisible.png
Ikony statusu Niewidoczny.
Windows Live
183_WLOnline.png
HD_56_WLOnline.png
Ikony statusu Dostępny.
184_WLOffline.png
HD_57_WLOffline.png
Ikony statusu Niedostępny.
185_WLAway.png
HD_58_WLAway.png
Ikony statusu Z dala od komputera.
186_WLInvisible.png
HD_59_WLInvisible.png
Ikony statusu Zajęty.
187_WLInvisible.png
HD_60_WLInvisible.png
Ikony statusu Niewidoczny.
Ikony rang w oknie stażu
PerkTrust.png Ikona rangi "Zaufanie".
PerkTrustDisabled.png Ikona nieaktywnej rangi "Zaufanie".
PerkPrestige.png Ikona rangi "Prestiż".
PerkPrestigeDisabled.png Ikona nieaktywnej rangi "Prestiż"
PerkElite.png Ikona rangi "Elita".
PerkEliteDisabled.png Ikona nieaktywnej rangi "Elita".
PerkTop.png Ikona rangi "Najlepsi z najlepszych".
PerkTopDisabled.png Ikona nieaktywnej rangi "Najlepsi z najlepszych".