SplashScreen

Pliki odpowiedzialne za wygląd SplashScreena znajdują się w folderze Splash:

splash.ini - plik konfiguracyjny,

splash.png - grafika SplashScreena,

splash-christmas.png - grafika świątecznego SplashScreena (wyświetlany jest w dniach 1 - 31 grudnia),

splash-christmas.wav - dźwięk odgrywany przy pojawieniu się świątecznego SplashScreena.

Konfiguracja
Dane konfiguracyjne SplashScreena możemy zmienić w pliku splash.ini. Zawartość pliku:
Grafika tła
[background]
file Ścieżka do pliku *.png tła.
file_ch Ścieżka do pliku *.png tła świątecznego SplashScreena.
Napis informujący o postępie wczytywania AQQ
[info]
position Odległość napisu od krawędzi SplashScreena:
pierwsza wartość - odległość od lewej krawędzi,
druga wartość - odległość od górnej krawędzi.
fontname Krój czcionki.
fontbold Pogrubienie czcionki (on - włączone, off - wyłączone).
fontsize Wielkość czcionki.
fontcolor Kolor czcionki (wartość podawana w systemie RGB).
fontundeline Podkreślenie tekstu (on - włączone, off - wyłączone).

W sekcji info_ch ustawiamy parametry tekstu świątecznego SplashScreena.

[info_ch]
position Odległość napisu od krawędzi SplashScreena:
pierwsza wartość - odległość od lewej krawędzi,
druga wartość - odległość od górnej krawędzi.
fontname Krój czcionki.
fontbold Pogrubienie czcionki (on - włączone, off - wyłączone).
fontsize Wielkość czcionki.
fontcolor Kolor czcionki (wartość podawana w systemie RGB).
fontundeline Podkreślenie tekstu (on - włączone, off - wyłączone).
Dźwięki
[sound]
sound Dźwięk odgrywany przy pojawieniu się SplashScreena.
sound_ch Dźwięk odgrywany przy pojawieniu się świątecznego SplashScreena.