Chmurka informacyjna

Pliki odpowiedzialne za wygląd chmurki informacyjnej znajdują się w folderze Status:

background-status.png - grafika tła,

default.ini - plik konfiguracyjny.

Konfiguracja
Dane konfiguracyjne chmurki możemy zmienić w pliku default.ini. Zawartość pliku:
Grafika tła
[background]
file Ścieżka do pliku *.png tła.
Konfiguracja tła
W sekcji sizing ustawiamy wymiary od krawędzi grafiki tła, które nie będą rozciągane.

[sizing]
left Szerokość lewej część obramowania.
top Wysokość górnej część obramowania.
right Szerokość prawej część obramowania.
bottom Wysokość dolnej część obramowania.
Marginesy
[margins]
left Odległość zawartości od lewej część obramowania.
top Odległość zawartości od górnej część obramowania.
right Odległość zawartości od prawej część obramowania.
bottom Odległość zawartości od dolnej część obramowania.
Powiadomienie
[font]
face Krój czcionki.
size Wielkość czcionki.
color Kolor czcionki (wartość w hexach).
Wydarzenie (np. przychodzący transfer pliku)

[fontaction]
color Kolor czcionki odnośnika (wartość w hexach).
Treść wiadomości przychodzącej

[fontmsg]
color Kolor czcionki wiadomości (wartość w hexach).

Tabela zależności
Tabelka ilustruje które właściwości czcionki działają dla wybranych typów chmurek informacyjnych.