Funkcja AQQ_CONTACTS_LASTSEARCHID
Przed rozpoczęciem wyszukiwania, AQQ nadaje mu nowe ID. I informuje o nim wtyczkę sieciową.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_LASTSEARCHID = "AQQ/Contacts/LastSearchID"
Składnia
AQQ_CONTACTS_LASTSEARCHID // = AQQ/Contacts/LastSearchID
wParam = 0
lParam = PWideChar ID
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar ID

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x