Funkcja AQQ_CONTACTS_SETSEARCHXML
Użytkownik szuka znajomych a AQQ zwraca do wtyczki wypełniony XML według standardu XEP-0055 - dla ponadego agenta.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SETSEARCHXML = "AQQ/Contacts/SetSearchXML"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SETSEARCHXML // = AQQ/Contacts/SetSearchXML
wParam = PWideChar (wypełniony XML)
lParam = PWideChar (JID agenta)
Result = [0 nie dotyczy; 1 ok]

wParam
wParam = PWideChar (wypełniony XML)

lParam
lParam = PWideChar (JID agenta)

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x