Funkcja AQQ_CONTACTS_GETSEARCHXML
AQQ prosi o podanie przez wtyczkę sieciową, opisu wyszukiwarki według standardu http://xmpp.org/extensions/xep-0055.html
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_GETSEARCHXML = "AQQ/Contacts/GetSearchXML"
Składnia
AQQ_CONTACTS_GETSEARCHXML // = AQQ/Contacts/GetSearchXML
wParam = 0
lParam = PWideChar (JID agenta)
Result = [0 nie dotyczy; XML]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (JID agenta)

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; XML]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x