Funkcja AQQ_CONTACTS_OFFLINE
AQQ prosi o przestawienie wskazanych kontaktów w tryb offline (rozłączony).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_OFFLINE = "AQQ/Contacts/Offline"
Składnia
AQQ_CONTACTS_OFFLINE // = AQQ/Contacts/Offline
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x