Funkcja AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_HDINDEX
AQQ prosi o index grafiki HD, która odzwierciedla aktualny stan wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_HDINDEX = "AQQ/Contacts/IconShowType/HDIndex"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_HDINDEX // = AQQ/Contacts/IconShowType/HDIndex
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = [0 domyślnie; Integer index grafiki HD]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; Integer index grafiki HD]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x