Funkcja AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPEJID_INDEX
AQQ prosi o index grafiki, która odzwierciedla aktualny stan wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPEJID_INDEX = "AQQ/Contacts/IconShowTypeJID/Index"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPEJID_INDEX // = AQQ/Contacts/IconShowTypeJID/Index
wParam = 0
lParam = PWideChar (JID)
Result = [0 domyślnie; Integer index grafiki]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (JID)

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; Integer index grafiki]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x