Funkcja AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_INDEX
AQQ prosi o index grafiki, która odzwierciedla aktualny stan wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_INDEX = "AQQ/Contacts/IconShowType/Index"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_INDEX // = AQQ/Contacts/IconShowType/Index
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = [0 domyślnie; Integer index grafiki]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; Integer index grafiki]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x