Funkcja AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_PATH
AQQ prosi o ścieżkę do pliku graficznego, który odzwierciedla aktualny stan wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_PATH = "AQQ/Contacts/IconShowType/Path"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_PATH // = AQQ/Contacts/IconShowType/Path
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = [0 domyślnie; PWideChar ścieżka do pliku]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; PWideChar ścieżka do pliku]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x