Funkcja AQQ_CONTACTS_SENDFILE
Informuję o rozpoczęciu wysyłki pliku do wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SENDFILE = "AQQ/Contacts/SendFile"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SENDFILE // = AQQ/Contacts/SendFile
wParam = PPluginFileTransfer
lParam = PPluginContact
Result = [0 domyślnie; Integer uchwyt wtyczki która odpowiada za transfer]

wParam
wParam = PPluginFileTransfer

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; Integer uchwyt wtyczki która odpowiada za transfer]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x