Funkcja AQQ_CONTACTS_SENDPIC
Informuję o rozpoczęciu wysyłki obrazka do wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SENDPIC = "AQQ/Contacts/SendPic"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SENDPIC // = AQQ/Contacts/SendPic
wParam = PPluginMsgPic
lParam = PPluginContact
Result = [0 domyślnie; -1 blokada ukrytych transferów]

wParam
wParam = PPluginMsgPic

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; -1 blokada ukrytych transferów]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x