Funkcja AQQ_CONTACTS_SETHTMLSTATUS
Notyfikacja pozwala podmienić wygląd statusu wskazanego kontaktu na liście. Modyfikowana jest treść HTML dlatego należy zachować szczególną ostrożność.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SETHTMLSTATUS = "AQQ/Contacts/SetHTMLStatus"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SETHTMLSTATUS // = AQQ/Contacts/SetHTMLStatus
wParam = PPluginContact
lParam = PWideChar (sformatowana treść HTML aktualnego opisu)
Result = [0 bez zmian; PWideChar Zmodyfikowany status zgodny z HTML]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PWideChar (sformatowana treść HTML aktualnego opisu)

Result (zwrot)
Result = [0 bez zmian; PWideChar Zmodyfikowany status zgodny z HTML]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x