Funkcja AQQ_CONTACTS_REPLYLISTEND
Informuje, że enumeracja kontaktów (o wskazanym ID) dobiegła końca.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_REPLYLISTEND = "AQQ/Contacts/ReplyListEnd"
Składnia
AQQ_CONTACTS_REPLYLISTEND // = AQQ/Contacts/ReplyListEnd
wParam = Integer (ID wywołania)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = Integer (ID wywołania)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x