Funkcja AQQ_CONTACTS_REPLYLIST
Notyfikacja wywoływana jest raz dla każdego kontaktu dostępnego na liście. Gdy enumeracja dobiegnie końca, AQQ poinfrmuje o tym za pomocą notyfikacji AQQ_CONTACTS_REPLYLISTEND.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_REPLYLIST = "AQQ/Contacts/ReplyList"
Składnia
AQQ_CONTACTS_REPLYLIST // = AQQ/Contacts/ReplyList
wParam = Integer (ID wywołania)
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = Integer (ID wywołania)

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x