Funkcja AQQ_CONTACTS_ADDLINE
Informuję o dodawaniu nowej linii do okna rozmowy (kod HTML). Wtyczka może ją zmodyfikować. Jeżeli wstawiany jest jakikolwiek odnośnik URL należy go poprzedzić prefixem http://aqq-link/?url=
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ADDLINE = "AQQ/Contacts/AddLine"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ADDLINE // = AQQ/Contacts/AddLine
wParam = PPluginContact
lParam = PPluginMessage
Result = [0 bez zmian; 1 blokada 2; modyfikacja]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PPluginMessage

Result (zwrot)
Result = [0 bez zmian; 1 blokada 2; modyfikacja]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x