Funkcja AQQ_CONTACTS_SENDMSG
Informuję o chęci wysłania wiadomości tekstowej. Odpowiedzialana za to wtyczka powinną ją wysłać.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SENDMSG = "AQQ/Contacts/SendMsg"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SENDMSG // = AQQ/Contacts/SendMsg
wParam = PPluginContact
lParam = PPluginMessage
Result = [0 nie dotyczy; 1 wiadomość wysłana; 2 wiadomość nie może być dostarczona]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PPluginMessage

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; 1 wiadomość wysłana; 2 wiadomość nie może być dostarczona]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x