Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDYFILL
Informuje wtyczkę tworzeniu wyglądu kontaktu na liście. Podana treść HTML może zostać zmodyfikowana.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDYFILL = "AQQ/Contacts/BuddyFill"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDYFILL // = AQQ/Contacts/BuddyFill
wParam = PPluginContact
lParam = PWideChar [HTML kontaktu]
Result = [0 bez zmian; 1 zaszły zmiany]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PWideChar [HTML kontaktu]

Result (zwrot)
Result = [0 bez zmian; 1 zaszły zmiany]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x