Funkcja AQQ_CONTACTS_UPDATE
Informuje wtyczkę o aktualizacji kontaktu. Wtyczka może zmodyfikować niektóre pola PPluginContact (nickname, showtype, status).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_UPDATE = "AQQ/Contacts/Update"
Składnia
AQQ_CONTACTS_UPDATE // = AQQ/Contacts/Update
wParam = PPluginContact
lParam = Integer [stała typu zmiany statusu np. CONTACT_UPDATE_NORMAL ]
Result = 0

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = Integer [stała typu zmiany statusu np. CONTACT_UPDATE_NORMAL ]

Result (zwrot)
Result = 0
Powiązane stałe (tabela nr.1)
CONTACT_UPDATE_OFFLINE-1 Kontakt zmienił stan na rozłączony
CONTACT_UPDATE_NORMAL0 Kontakt należy zaktualizować w normalnym trybie
CONTACT_UPDATE_NOOFFLINE1 Kontakt zmienił stan na inny niż rozłączony
CONTACT_UPDATE_ONLINE2 Kontakt właśnie się połączył
CONTACT_UPDATE_ONLYSTATUS3 Zaktualizować należy jedynie stan i status kontaktu
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x