Funkcja AQQ_SYSTEM_POPUP
Dotyczy popmenu kontaktu na liście, które ma się pojawić za chwilę.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_POPUP = "AQQ/System/Popup"
Składnia
AQQ_SYSTEM_POPUP // = AQQ/System/Popup
wParam = PPluginContact
lParam = PPluginPopUp
Result = 0

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PPluginPopUp

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x