Funkcja AQQ_CONTACTS_DELETE
Informuje wtyczkę o usunięciu danego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_DELETE = "AQQ/Contacts/Delete"
Składnia
AQQ_CONTACTS_DELETE // = AQQ/Contacts/Delete
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = [0 nie dotyczy; 1 kontakt usunięto; 2 blokada]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; 1 kontakt usunięto; 2 blokada]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x