Funkcja AQQ_CONTACTS_UPDATEGROUPS
Aktualizacja grup do których przynależy kontakt.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_UPDATEGROUPS = "AQQ/Contacts/UpdateGroups"
Składnia
AQQ_CONTACTS_UPDATEGROUPS // = AQQ/Contacts/UpdateGroups
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = [0 nie dotyczy; 1 wtyczka zmieniła przypisane grupy; 2 blokada]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; 1 wtyczka zmieniła przypisane grupy; 2 blokada]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x