Funkcja AQQ_CONTACTS_ADD
Informuje wtyczkę o dodaniu nowego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ADD = "AQQ/Contacts/Add"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ADD // = AQQ/Contacts/Add
wParam = 0
lParam = PPluginAddUser
Result = [0 jeżeli nie dotyczy wtyczki; 1 jeżeli wtyczka dodała kontakt]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginAddUser

Result (zwrot)
Result = [0 jeżeli nie dotyczy wtyczki; 1 jeżeli wtyczka dodała kontakt]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x