Funkcja AQQ_CONTACTS_REMOVE_BAN
Informuje wtyczkę o usunięciu bana dla wskazanego JID-u.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_REMOVE_BAN = "AQQ/Contacts/Remove/Ban"
Składnia
AQQ_CONTACTS_REMOVE_BAN // = AQQ/Contacts/Remove/Ban
wParam = 0
lParam = PWideChar (jid)
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (jid)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x