Funkcja AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY
Zwraca dane na temat wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY = "AQQ/Contacts/RequestBuddy"
Składnia
AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY // = AQQ/Contacts/RequestBuddy
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x