Funkcja AQQ_CONTACTS_FROMPLUGIN
AQQ odpytuje, czy wskazany JID pochodzi z którejś wtyczki sieciowej.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_FROMPLUGIN = "AQQ/Contacts/FromPlugin"
Składnia
AQQ_CONTACTS_FROMPLUGIN // = AQQ/Contacts/FromPlugin
wParam = PwideChar (jid)
lParam = 0
Result = [0 nie; 1 tak]

wParam
wParam = PwideChar (jid)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0 nie; 1 tak]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x