Funkcja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_TITLECHANGE
Informuje o zmianie tytułu w oknie kontrolki IE.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_TITLECHANGE = "AQQ/Controls/WebBrowser/TitleChange"
Składnia
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_TITLECHANGE // = AQQ/Controls/WebBrowser/TitleChange
wParam = PwideChar (nowy tytuł)
lParam = Integer (uchwyt kontrolki IE)
Result = 0

wParam
wParam = PwideChar (nowy tytuł)

lParam
lParam = Integer (uchwyt kontrolki IE)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x