Funkcja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_STATUSCHANGE
Informuje o zmianie statusu w oknie kontrolki IE.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_STATUSCHANGE = "AQQ/Controls/WebBrowser/StatusChange"
Składnia
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_STATUSCHANGE // = AQQ/Controls/WebBrowser/StatusChange
wParam = PwideChar (nowy status)
lParam = Integer (uchwyt kontrolki IE)
Result = 0

wParam
wParam = PwideChar (nowy status)

lParam
lParam = Integer (uchwyt kontrolki IE)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x