Funkcja AQQ_SYSTEM_GETACCOUNTINFO
AQQ odpytuje o informacje na temat konta do wyświetlenia w oknie zmiany opisu.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_GETACCOUNTINFO = "AQQ/System/GetAccountInfo"
Składnia
AQQ_SYSTEM_GETACCOUNTINFO // = AQQ/System/GetAccountInfo
wParam = 0
lParam = PWideChar (jid)
Result = PPluginAccountInfo

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (jid)

Result (zwrot)
Result = PPluginAccountInfo
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x