Funkcja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_BEFORENAV
Informuje o rozpoczęciu wczytywania nowej strony HTML.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_BEFORENAV = "AQQ/Controls/WebBrowser/BeforeNav"
Składnia
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_BEFORENAV // = AQQ/Controls/WebBrowser/BeforeNav
wParam = 0
lParam = PPluginWebBeforeNavEvent
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginWebBeforeNavEvent

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x