Funkcja AQQ_WINDOW_PRESETNOTE_NOTE
Przestarzała notyfikacja - nie należy stosować. Informuje o zmianie stanu (podaje nowy stan i opis).
Przestrzeń nazw
AQQ_WINDOW_PRESETNOTE_NOTE = "AQQ/Window/PreSetNote/Note"
Składnia
AQQ_WINDOW_PRESETNOTE_NOTE // = AQQ/Window/PreSetNote/Note
wParam = Integer (stała stanu)
lParam = PWideChar (status tekstowy)
Result = [0 ok; 1 blokada zmiany stanu]

wParam
wParam = Integer (stała stanu)

lParam
lParam = PWideChar (status tekstowy)

Result (zwrot)
Result = [0 ok; 1 blokada zmiany stanu]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x