Funkcja AQQ_WINDOW_SETSTATUS
Przed zmianą stanu za pomocą okna zmiany stanu/opisu, wtyczka jest o tym informowana. Jej odpowiedź (jedna z dostępnych stałych) będzie miała wpływ na dalsze losy ustalania opisu.
Przestrzeń nazw
AQQ_WINDOW_SETSTATUS = "AQQ/Window/SetStatus"
Składnia
AQQ_WINDOW_SETSTATUS // = AQQ/Window/SetStatus
wParam = PPluginWindowStatus
lParam = 0
Result = Integer (stała zmiany statusu w oknie )

wParam
wParam = PPluginWindowStatus

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = Integer (stała zmiany statusu w oknie )
Powiązane stałe (tabela nr.1)
WINDOW_STATUS_NONE0 Żadna wtyczka nie zainteresowana.
WINDOW_STATUS_SET1 Wtyczka zainteresowana i ustawiła status.
WINDOW_STATUS_SETEXIT2 Wtyczka zainteresowana, ona wywołała okno i AQQ powinno je tylko zamknąć (brak zmian na kontach Jabber).
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x