Funkcja AQQ_WINDOW_SETNOTE_NOTEJID
Przed pokazaniem się okna ze zmianą stanu, o ile dotyczy ono wtyczki sieciowej, powinna ona zwrócić JID konta którego dotyczy przyszła zmiana stanu.
Przestrzeń nazw
AQQ_WINDOW_SETNOTE_NOTEJID = "AQQ/Window/SetNote/NoteJID"
Składnia
AQQ_WINDOW_SETNOTE_NOTEJID // = AQQ/Window/SetNote/NoteJID
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (JID)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (JID)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x