Funkcja AQQ_WINDOW_SETNOTE_PUTNOTE
Przed pokazaniem się okna ze zmianą stanu, o ile dotyczy ono wtyczki sieciowej, powinna ona zwrócić aktualnie ustawiony opis - który zostanie umieszczony w otwartym oknie.
Przestrzeń nazw
AQQ_WINDOW_SETNOTE_PUTNOTE = "AQQ/Window/SetNote/PutNote"
Składnia
AQQ_WINDOW_SETNOTE_PUTNOTE // = AQQ/Window/SetNote/PutNote
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (status tekstowy)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (status tekstowy)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x