Funkcja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCH
Wskazane źródło powiadomień jest proszone o pobranie danych. wParam zawiera wew. ID źródła powiadomień.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCH = "AQQ/System/NewsSource/Fetch"
Składnia
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCH // = AQQ/System/NewsSource/Fetch
wParam = Integer (ID)
lParam = PWideChar (źródło)
Result = [0 nie dotyczy; -1 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = Integer (ID)

lParam
lParam = PWideChar (źródło)

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; -1 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x