Funkcja AQQ_SYSTEM_LASTURL
Informuję o kliknięciu przez użytkownika we wskazany w parametrze wParam link.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_LASTURL = "AQQ/System/LastURL"
Składnia
AQQ_SYSTEM_LASTURL // = AQQ/System/LastURL
wParam = PWideChar (Adres URL)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (Adres URL)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x