Funkcja AQQ_SYSTEM_TRAY_CLICK
Informuję o kliknięciu w ikonkę AQQ w zasobniku systemowym.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_TRAY_CLICK = "AQQ/System/Tray/Click"
Składnia
AQQ_SYSTEM_TRAY_CLICK // = AQQ/System/Tray/Click
wParam = Integer (stała myszy )
lParam = Integer [0; klik myszą; 1 emulowany klik myszą przez aplikacje]
Result = Integer [0 nie robi nic; 1 blokuje domyślną akcje)

wParam
wParam = Integer (stała myszy )

lParam
lParam = Integer [0; klik myszą; 1 emulowany klik myszą przez aplikacje]

Result (zwrot)
Result = Integer [0 nie robi nic; 1 blokuje domyślną akcje)
Powiązane stałe (tabela nr.1)
MB_LEFT0 lewy przycisk myszy
MB_RIGHT1 prawy przycisk myszy
MB_DBLCLICK2 podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x