Funkcja AQQ_SYSTEM_ADDONBROWSER_URL
Informuję, że otwierany jest wew. browser dodatków dla AQQ. Notyfikacja podaje adres URL który zostanie otwarty. Można go zmienić zwracając nowy adres URL do notyfikacji.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_ADDONBROWSER_URL = "AQQ/System/AddonBrowser/URL"
Składnia
AQQ_SYSTEM_ADDONBROWSER_URL // = AQQ/System/AddonBrowser/URL
wParam = 0
lParam = PWideChar (Adres URL)
Result = PWideChar [0 nie robi nic; PWideChar nowy adres URL)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (Adres URL)

Result (zwrot)
Result = PWideChar [0 nie robi nic; PWideChar nowy adres URL)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x