Funkcja AQQ_SYSTEM_PLAYSOUND
Wskazuje, że zaraz zostanie odegrany dźwięk. Taki dźwięk można zablokować zwracając wartość 1.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_PLAYSOUND = "AQQ/System/Plugin/PlaySound"
Składnia
AQQ_SYSTEM_PLAYSOUND // = AQQ/System/Plugin/PlaySound
wParam = PWideChar (ścieżka do dźwięku)
lParam = Integer (stała dźwięku )
Result = Integer [0 - bez zmian; 1 - zablokowanie odegrania dźwięku]

wParam
wParam = PWideChar (ścieżka do dźwięku)

lParam
lParam = Integer (stała dźwięku )

Result (zwrot)
Result = Integer [0 - bez zmian; 1 - zablokowanie odegrania dźwięku]
Powiązane stałe (tabela nr.1)
SOUND_FIRSTIN0 Dźwięk pierwszej przychodzącej wiadomości
SOUND_IN1 Dźwięk przychodzącej wiadomości
SOUND_OUT2 Dźwięk wychodzącej wiadomości
SOUND_STATUS3 Dźwięk zmiany stanu
SOUND_TRANSFER4 Dźwięk nowego transferu
SOUND_ENDTRANSFER5 Dźwięk zakończonego transferu
SOUND_LOCK6 Dźwięk zabezpieczenia AQQ
SOUND_HELP7 Dźwięk pomocy
SOUND_CLOSEHELP8 Dźwięk zamknięcia pomocy
SOUND_CHATIN9 Dźwięk przychodzącej wiadomości na czacie
SOUND_CHATOUT10 Dźwięk wychodzącej wiadomości na czacie
SOUND_ATTENTION11 Dźwięk proszenia o uwagę
SOUND_CALLIN12 Dźwięk przychodzącej rozmowy głosowej
SOUND_CALLEND13 Dźwięk zakończonej rozmowy głosowej
SOUND_INFOBOX14 Dźwięk funkcji "Daj mi znać"
SOUND_POINTS15 Dźwięk awansu na wyższy poziom
SOUND_AUTH16 Dźwięk autoryzacji
SOUND_NEWS17 Dźwięk powiadomienia
SOUND_CLICK18 Dźwięk kliknięcia myszką komputerową
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x