Funkcja AQQ_SYSTEM_ACCOUNT_RUNEVENT
AQQ uruchamia wskazaną akcje dla wskazanego konta. Np. ACCOUNT_EVENT_CHANGEPASS
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_ACCOUNT_RUNEVENT = "AQQ/System/Account/RunEvent"
Składnia
AQQ_SYSTEM_ACCOUNT_RUNEVENT // = AQQ/System/Account/RunEvent
wParam = Integer (ID)
lParam = Integer (stała akcji konta )
Result = 0

wParam
wParam = Integer (ID)

lParam
lParam = Integer (stała akcji konta )

Result (zwrot)
Result = 0
Powiązane stałe (tabela nr.1)
ACCOUNT_EVENT_DEFAULT0 Domyślne zdarzenie przy edycji kont
ACCOUNT_EVENT_NEW1 Nowe konto
ACCOUNT_EVENT_EDIT2 Edycja konta
ACCOUNT_EVENT_DELETE3 Usunięcie konta
ACCOUNT_EVENT_CHANGEPASS4 Zmiana hasła dla konta
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x