Funkcja AQQ_SYSTEM_CONNECTION_STATE
AQQ pyta o stan połączenia z siecią skojarzoną ze wskazanym kontaktem.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_CONNECTION_STATE = "AQQ/System/Connection/State"
Składnia
AQQ_SYSTEM_CONNECTION_STATE // = AQQ/System/Connection/State
wParam = 0
lParam = PWideChar (JID)
Result = [0 nie dotyczy; Integer stała połączenia np. CONNSTATE_CONNECTING ]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (JID)

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; Integer stała połączenia np. CONNSTATE_CONNECTING ]
Powiązane stałe (tabela nr.1)
CONNSTATE_DISCONNECTED1 Rozłączono
CONNSTATE_CONNECTING2 Trwa łączenie z siecią
CONNSTATE_CONNECTED3 Połączono
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x