Funkcja AQQ_SYSTEM_ADDONINSTALLED
Informuje o tym, że dodatek został właśnie zainstalowany.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_ADDONINSTALLED = "AQQ/System/AddonInstalled"
Składnia
AQQ_SYSTEM_ADDONINSTALLED // = AQQ/System/AddonInstalled
wParam = PPluginTriple (Param1 typ dodatku TAddonType Param2 dodatek aktywny po instalacji 0/1]
lParam = PWideChar (ścieżka do dodatku jeżeli możliwe jest jej podanie)
Result = 0

wParam
wParam = PPluginTriple (Param1 typ dodatku TAddonType Param2 dodatek aktywny po instalacji 0/1]

lParam
lParam = PWideChar (ścieżka do dodatku jeżeli możliwe jest jej podanie)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x