Funkcja AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_FILL
Informuje, że zaraz pojawi się tooltip kontaktu na liście. Można go teraz uzupełnić o dodatkowe dane.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_FILL = "AQQ/System/ToolTip/Fill"
Składnia
AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_FILL // = AQQ/System/ToolTip/Fill
wParam = 0
lParam = PPluginToolTipID
Result = [0 ok; 1 blokada tooltipa]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginToolTipID

Result (zwrot)
Result = [0 ok; 1 blokada tooltipa]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x