Funkcja AQQ_SYSTEM_MSGCONTEXT_POPUP
Informuje o tym, że za chwilę pojawi się menu skojarzone z danym polem tekstowym.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_MSGCONTEXT_POPUP = "AQQ/System/OnMsgContent/Popup"
Składnia
AQQ_SYSTEM_MSGCONTEXT_POPUP // = AQQ/System/OnMsgContent/Popup
wParam = 0
lParam = PPluginTriple (Handle1 uchwyt okna; Handle2 uchwyt pola; Handle3 uchwyt menu; Param1 x; Param2 y]
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginTriple (Handle1 uchwyt okna; Handle2 uchwyt pola; Handle3 uchwyt menu; Param1 x; Param2 y]

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x