Funkcja AQQ_SYSTEM_TRANSFER_STATUS_CHANGE
Informuje o zmianie stanu transferu pliku (np. odrzucenie).
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_TRANSFER_STATUS_CHANGE = "AQQ/System/Transfer/Status/Change"
Składnia
AQQ_SYSTEM_TRANSFER_STATUS_CHANGE // = AQQ/System/Transfer/Status/Change
wParam = 0
lParam = PPluginTransfer
Result = [0 nie dotyczy; 1 ok]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginTransfer

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x