Funkcja AQQ_SYSTEM_CLIPBOARD_JID
AQQ prosi wtyczkę o wskazanie, co powinno znaleźć się w schowku Windows, po użyciu funkcji kopiuj JID/UID (dla wskazanego kontaktu)
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_CLIPBOARD_JID = "AQQ/System/Clipboard/JID"
Składnia
AQQ_SYSTEM_CLIPBOARD_JID // = AQQ/System/Clipboard/JID
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = [0 nie dotyczy; PWideChar - JID/UID]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; PWideChar - JID/UID]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x