Funkcja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ACTIVE
Informuje o zmianie stanu aktywności źródła przez użytkownika.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ACTIVE = "AQQ/System/NewsSource/Active"
Składnia
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ACTIVE // = AQQ/System/NewsSource/Active
wParam = PWideChar (źródło)
lParam = [0 nieaktywne; 1 aktywne]
Result = [-1 błąd; 0 ok]

wParam
wParam = PWideChar (źródło)

lParam
lParam = [0 nieaktywne; 1 aktywne]

Result (zwrot)
Result = [-1 błąd; 0 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x