Funkcja AQQ_SYSTEM_FORCESTATUS
AQQ prosi wtyczkę sieciową o zmianę stanu konta. Wtyczka powinna się podporządkować.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_FORCESTATUS = "AQQ/System/ForceStatus"
Składnia
AQQ_SYSTEM_FORCESTATUS // = AQQ/System/ForceStatus
wParam = Integer (stała stanu)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = Integer (stała stanu)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x