Funkcja AQQ_SYSTEM_MAXMSGLENGTH
AQQ odpytuje wtyczkę sieciową, o max. długość wiadomości tekstowej jaką można wysłać do wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_MAXMSGLENGTH = "AQQ/System/MaxMsgLength"
Składnia
AQQ_SYSTEM_MAXMSGLENGTH // = AQQ/System/MaxMsgLength
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = [0; nie dotyczy; Integer max. długość wiadomości tekstowej]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0; nie dotyczy; Integer max. długość wiadomości tekstowej]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x